ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωση

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α΄ 2023

Δημοσίευσε ο Παρασκευή 7 Απριλίου 2023735 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Για τη συμμετοχή ασκούμενων στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023,

που θα έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών μέχρι την τελευταία ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τις  28. 5. 2023

 

Α.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ

(Γραμματεία Δ.Σ.Πατρών β΄όροφος, γραφ. 68)

 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των δικαιολογητικών: Δευτέρα 10/4/2023

  •  Αίτηση του ασκούμενου προς τον Δ.Σ.Π. για την έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού (αιτηση για εκδοση πιστοποιητικου)
  •  Βεβαίωση από τον δικηγόρο ή δικηγορική εταιρείαότι ασκηθήκατε κοντά του/της συνεχώς μέχρι την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση. (Στην περίπτωση που έχετε δηλώσει αλλαγή δικηγόρου κατά τη διάρκεια της άσκησής σας, τότε θα αποστείλετε βεβαίωση του τελευταίου δικηγόρου/δικηγορικής εταιρείας, που δηλώσατε στη γραμματεία του Δ.Σ.Πατρών). (βεβαιωση δικηγορου)
  • Παράβολο 5 €από το γραφείο του Συλλόγου Νο 36, α΄ όροφος (Η πληρωμή του παραβόλου γίνεται και ηλεκτρονικά στο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με IBAN: GR 9201725050005505001217529/ Δικαιούχος: Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών. Οπωσδήποτε κατά την κατάθεση του ποσού να αναγράφονται το ονοματεπώνυμό σας και η αιτιολογία «πιστοποιητικό διαγωνισμού»).   
  •  Μεγαρόσημο 2 €

 

Σημείωση

Όσοι ασκούμενοι δεν έχουν καταθέσει ακόμη το αντίγραφο του πτυχίου τους οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο στη γραμματεία του Συλλόγου.

 

 Β.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α΄ 2023

(Γραμματεία Δ.Σ.Πατρών β΄όροφος, γραφ. 68)

Η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού  λήγει στις  12.5.2023

 

  •  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στο διαγωνισμό, στην οποία θα δηλώνετε ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του «Κώδικα Δικηγόρων». aitisi-ypeythyni-dilosi_2023-ΠΑΤΡΩΝ
  •  Πιστοποιητικό άσκησης(Εκδίδεται από το Σύλλογο με τη διαδικασία που προβλέπεται παραπάνω και αποστέλλεται από την Σύλλογο προς την Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων της Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας).
  •  Πανεπιστημιακό αντίγραφο πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου.(δεν απαιτείται επικύρωση)
  •  Απόδειξη κατάθεσης με ηλεκτρονική συναλλαγή μέσω του ΟΠΣ Ολομέλειας (account.olomeleia.gr) του ποσού  των εξήντα (60) ευρώ, στον λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία «Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023.»
  •  Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.(δεν απαιτείται επικύρωση)

Σημείωση

– Σε περίπτωση μη προσέλευσης στο διαγωνισμό A΄2023 ή αποκλεισμού από αυτόν, ο υποψήφιος δύναται να συνεχίσει την άσκησή του στο μητρώο ασκουμένων, κατόπιν έγκρισης του Προέδρου του Δ.Σ.Π, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από τη μη προσέλευση ή τον αποκλεισμό, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 του Κώδικα Δικηγόρων.
Στην περίπτωση που παρέλθει πενταετία, η επανεγγραφή είναι δυνατή με την προϋπόθεση απόδειξης ότι ο αιτών ασκούσε καθήκοντα συναφή με την νομική επιστήμη και πρακτική, όπως προβλέπεται στα άρθρα 27 και 11 παρ.4 του Κώδικα Δικηγόρων.

Σε περίπτωση αποτυχίας στο διαγωνισμό Α΄ 2023, ο ασκούμενος υποχρεούται  να συνεχίσει την άσκησή του μέσα σε δύο (2) μήνες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Αφήστε μία κριτική