ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Έκδοση της ΚΥΑ για την πρόσθετη αποζημίωση συνηγόρων νομικής βοήθειας σε ποινικές δίκες μακράς διαρκείας

Δημοσίευσε ο Τρίτη 20 Απριλίου 202186 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΚΥΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

Στη νεα ΚΥΑ ειδικότερα προβλέπεται:

α) Αύξηση της ημερησίας αποζημίωσης από €80,00 ευρώ σε €120,00 ευρώ για κάθε συνεδρίαση μετά την 5η διακοπή.

β) Επιπλέον καταβολή του αναλογούντος ΦΠΑ

γ) Πλαφόν ύψους €5.040,00 ευρώ

δ) Δυνατότητα χορήγησης της ανωτέρω αποζημιώσεως και σε Συναδέλφους που δεν ολοκλήρωσαν τα καθήκοντά τους για οποιοδήποτε λόγο.

ε) Παράλληλη έναρξη των διαδικασιών καταβολής της βασικής και της πρόσθετης αποζημιώσεως.

στ) Μη συνυπολογισμός της πρόσθετης αποζημιώσεως στο ετήσιο όριο των €15.000,00 ευρώ που δικαιούται κάθε Δικηγόρος για υπηρεσίες Νομικής Βοήθειας

ζ) Δυνατότητα προσκόμισης του τιμολογίου κατά την είσπραξη της αποζημιώσεως

η) Κατάργηση του παραβόλου των €5,00 ευρώ υπέρ Δημοσίου για την κατάθεση της αίτησης

Για την είσπραξη της πρόσθετης αποζημιώσεως απαιτούνται:

α) Αίτηση του δικαιούχου

β) Βεβαίωση διορισμού του δικαιούχου Δικηγόρου

γ) Βεβαίωση του Δικαστηρίου από την οποία να προκύπτει ο αριθμός των, μετά την 5η διακοπή, συνεδριάσεων που παρέστη ο δικαιούχος

δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι υπέβαλε αίτηση για την καταβολή της βασικής αποζημιώσεως, ότι δεν έχει καταθέσει άλλη αντίστοιχη αίτηση στο παρελθόν για την ίδια υπόθεση και ότι παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση για την ίδια αιτία

ε) Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς το ΤΑΧΔΙΚ

στ) Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης ΙΒΑΝ

ζ) Το ειδικό γραμμάτιο Νομικής Βοήθειας του οικείου δικηγορικού συλλόγου

Αφήστε μία κριτική