ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Ενημέρωση καταστροφής σχετικών έτους 2016

Δημοσίευσε ο Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 202215 Ιανουαρίου, 2022280 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Στην παραπάνω καταστροφή περιλαμβάνονται και τα σχετικά εκούσιας ν. 3869/10 (υπερχρεωμένα) του έτους 2016.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμα θα καταστραφούν και όλα τα σχετικά δικογραφιών του ν. 3869/10 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπροθέσμως αίτηση επαναπροσδιορισμού, σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4745/20, εφόσον βάσει του τελευταίου λογίζονται ως μηδέποτε ασκηθείσες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν τα σχετικά τους μέχρι και την Παρασκευή 14-01-2022.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε όλα τα Δικαστικά καταστήματα και στην ιστοσελίδα του Ειρηνοδικείου.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.-

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Γραμματείας
Ανδρέας Μπούτρης

Αφήστε μία κριτική