Επικοινωνία μέσω e-mail στο diksipat@otenet.gr (Γραμματεία)

Τηλ. Γραμματείας (Γούναρη 30, Δικαστικό Μέγαρο): 2610362276

Τηλ. Βιβλιοθήκης (Φιλοποίμενος 24): 2610225816

Ειδικά για αιτήματα αποστολής αντιγράφων αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στο diksipat@gmail.com (Βιβλιοθήκη)

ή μέσω της κατωτέρω φόρμας: