Για αιτήματα αποστολής αντιγράφων αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail στο diksipat@gmail.com (Βιβλιοθήκη)
ή μέσω της κατωτέρω φόρμας:

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

  Δικαστικό Μέγαρο Πατρών
  Γούναρη 30, β όροφος Τ.Κ. 26222

  Γραμματεία Δ.Σ.Π. β΄ ’οροφος

  Οικονομική Διαχείριση (Λογιστήριο) α΄όροφος

   

  Τηλέφωνα επικοινωνίας:

  2610 – 320931, 2610-362276, F: 2610 – 337847

  Email:
  Αιτήματα αποστολής αντιγράφων αποφάσεων diksipat@gmail.com

  Γραμματεία: diksipat@otenet.gr

   

  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
  ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ (ΛΕΑΔΠΑ)

  Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος – T: 2610 220 933, F: 2610 220 933, email: info@leadpa.gr

   

  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

  Φιλοποίμενος 24, 2ος όροφος – T: 2610 225816, F: 2610 225816

  diksipat@gmail.com

   

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

  Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος – T: 2610 225816

   

  Φωτοτυπίες

  T: 2610 366727