Γραμματεία: diksipat@otenet.gr

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Δικαστικό Μέγαρο Πατρών
Γούναρη 30, β όροφος Τ.Κ. 26222

Γραμματεία Δ.Σ.Π. β΄ ’οροφος

Οικονομική Διαχείριση (Λογιστήριο) α΄όροφος

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

2610 – 320931, 2610-362276, F: 2610 – 337847

Email:

Γραμματεία: diksipat@otenet.gr

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Φιλοποίμενος 24, 2ος όροφος – T: 2610 225816, F: 2610 225816

diksipat@gmail.com

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος – T: 2610 225816

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΙΓΙΟΥ (ΛΕΑΔΠΑ)

Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος – T: 2610 220 933, F: 2610 220 933, email: info@leadpa.gr

Φωτοτυπίες

T: 2610 366727