Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.7.2023 (2)
Λήψη 83 downloads Γκριτζάπης Κώστας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 157 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 153 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 316 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό Δίκαιο - Εμπράγματο (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 169 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 229 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ενημέρωση 8.1.2023
Λήψη 75 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 72 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Δίκαιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 68 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συνταγματικό Δίκαιο - Ανθρώπινα Δικαιώματα - ενημέρωση 8.1.2023
Λήψη 413 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8.1.2023
Λήψη 58 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ενημέρωση 8.1.2023
Λήψη 71 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 535 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό δίκαιο - Γενικές Αρχές (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 270 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό δίκαιο - Ενοχικό (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 176 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8.1.2023
Λήψη 103 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 73 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Διαδίκτυο- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 58 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ενημέρωση 16.9.2022)
Λήψη 70 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 14.9.2022)
Λήψη 251 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο - ενημέρωση 11.9.2022
Λήψη 77 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό Δίκαιο - Οικογενειακό (ενημέρωση 11.9.2022)
Λήψη 114 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ενημέρωση 9.9.2022)
Λήψη 174 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 7.9.2022)
Λήψη 176 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εγκληματολογία - Σωφρονιστική - Θυματολογία - Ανακριτική - δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική- ενημέρωση 29.7.2022
Λήψη 275 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2022
Λήψη 58 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ξενόγλωσσα (15.7.2022)
Λήψη 70 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ενημέρωση 15.7.2022
Λήψη 121 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό Δίκαιο - Κληρονομικό (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 100 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 74 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗ κλπ (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 115 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.7.2022
Λήψη 75 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΝΑΥΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 113 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 71 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.7.2022
Λήψη 131 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό Δίκαιο - Αυτοκίνητα (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 135 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ιστορία του Δικαίου - ενημέρωση 17.6.2022
Λήψη 76 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.6.2022
Λήψη 125 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - Γενικό μερος - δίκαιο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ενημέρωση 13.6.2022)
Λήψη 197 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ενημέρωση 30.5.2022)
Λήψη 167 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 26.5.2022)
Λήψη 86 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10.5.2022)
Λήψη 72 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εκκλησιαστικό Δίκαιο - ενημέρωση 7.2.2022
Λήψη 230 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 26.11.2021
Λήψη 116 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 133 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 188 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 228 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ