Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 21 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 14 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Γενικές Αρχές (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ενημέρωση 15-2-2021)
Λήψη 11 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 4 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 4 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 4 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Οικογενειακό (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 5 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ποινικό δίκαιο (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 4 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Κληρονομικό (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 28 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Εμπράγματο (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 15 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Αυτοκίνητα (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 19 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Ενοχικό (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 20 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ενημέρωση 17-1-2021
Λήψη 12 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 21 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 18 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27.11.2020
Λήψη 45 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Λήψη 32 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 22 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 42 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 119 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Λήψη 39 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Λήψη 32 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 28 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.7.2020
Λήψη 90 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2020
Λήψη 23 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.7.2020
Λήψη 81 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25.9.2020
Λήψη 49 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 7.10.2020
Λήψη 42 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22.10.2020
Λήψη 50 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ - ΙΔ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 30 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος