Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.3.2023
Λήψη 40 downloads Γκριτζάπης Κώστας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 59 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 39 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 83 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Εμπράγματο (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 34 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 47 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ενημέρωση 8.1.2023
Λήψη 29 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 34 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Δίκαιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 23 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Συνταγματικό Δίκαιο - Ανθρώπινα Δικαιώματα - ενημέρωση 8.1.2023
Λήψη 87 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8.1.2023
Λήψη 18 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ενημέρωση 8.1.2023
Λήψη 27 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 153 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Γενικές Αρχές (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 62 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Ενοχικό (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 46 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8.1.2023
Λήψη 24 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 38 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Διαδίκτυο- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 33 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ενημέρωση 16.9.2022)
Λήψη 41 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 14.9.2022)
Λήψη 86 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ιδιωτικό Διεθνές και Συγκριτικό Δίκαιο - ενημέρωση 11.9.2022
Λήψη 40 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Οικογενειακό (ενημέρωση 11.9.2022)
Λήψη 49 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ενημέρωση 9.9.2022)
Λήψη 86 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 7.9.2022)
Λήψη 101 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εγκληματολογία - Σωφρονιστική - Θυματολογία - Ανακριτική - δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική- ενημέρωση 29.7.2022
Λήψη 184 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2022
Λήψη 40 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ξενόγλωσσα (15.7.2022)
Λήψη 45 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ενημέρωση 15.7.2022
Λήψη 58 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Κληρονομικό (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 47 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 46 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗ κλπ (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 62 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.7.2022
Λήψη 45 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΝΑΥΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 74 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 50 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.7.2022
Λήψη 84 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Αυτοκίνητα (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 93 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ιστορία του Δικαίου - ενημέρωση 17.6.2022
Λήψη 47 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.6.2022
Λήψη 89 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - Γενικό μερος - δίκαιο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ενημέρωση 13.6.2022)
Λήψη 118 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ενημέρωση 30.5.2022)
Λήψη 116 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 26.5.2022)
Λήψη 53 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10.5.2022)
Λήψη 52 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εκκλησιαστικό Δίκαιο - ενημέρωση 7.2.2022
Λήψη 142 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 26.11.2021
Λήψη 79 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 115 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 153 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 181 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος