Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.7.2022
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.7.2022
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ενημέρωση 6.7.2022
Λήψη 2 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Γενικές Αρχές (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΝΑΥΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.7.2022
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Δίκαιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ενημέρωση 6.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Συνταγματικό Δίκαιο - Ανθρώπινα Δικαιώματα - ενημέρωση 6.7.2022
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Εμπράγματο (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗ κλπ (ενημέρωση 5.7.2022)
Λήψη 0 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Ενοχικό (ενημέρωση 5.7.2022)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Κληρονομικό (ενημέρωση 5.7.2022)
Λήψη 2 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 5.7.2022)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.7.2022
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 2 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 2 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Αυτοκίνητα (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 4 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 4 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ (ενημέρωση 29.6.2022)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Οικογενειακό (ενημέρωση 22.6.2022)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ιστορία του Δικαίου - ενημέρωση 17.6.2022
Λήψη 9 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.6.2022
Λήψη 25 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 16.6.2022)
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - ενημέρωση 16.6.2022
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - Γενικό μερος - δίκαιο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ενημέρωση 13.6.2022)
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εγκληματολογία - Σωφρονιστική - Θυματολογία - Ανακριτική - ενημέρωση 30.5.2022
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ενημέρωση 30.5.2022)
Λήψη 13 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 26.5.2022)
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10.5.2022)
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 29.3.2022)
Λήψη 29 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - ενημέρωση 7.2.2022
Λήψη 64 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εκκλησιαστικό Δίκαιο - ενημέρωση 7.2.2022
Λήψη 31 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10.1.2022
Λήψη 24 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.12.2021
Λήψη 56 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 26.11.2021
Λήψη 34 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 22.11.2021)
Λήψη 41 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ενημέρωση 18.5.2021
Λήψη 105 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 82 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 105 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 121 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος