Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ενημέρωση 13.5.2021)
Λήψη 0 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ (ενημέρωση 13.5.2021)
Λήψη 0 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 13.5.2021)
Λήψη 0 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗ κλπ (ενημέρωση 13.5.2021)
Λήψη 0 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Δίκαιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 5 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - Γενικό μερος - δίκαιο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΝΑΥΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 1 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 9 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Εμπορικό δίκαιο - ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ (ενημέρωση 6.5.2021)
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Εμπράγματο (ενημέρωση 28.4.2021)
Λήψη 12 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 28.4.2021)
Λήψη 9 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 19.4.2021
Λήψη 15 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 19.4.2021
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Γενικές Αρχές (ενημέρωση 19.4.2021)
Λήψη 9 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 19.4.2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό δίκαιο - Ενοχικό (ενημέρωση 19.4.2021)
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (ενημέρωση 19.4.2021)
Λήψη 9 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 15.4.2021)
Λήψη 3 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 15.4.2021)
Λήψη 5 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12.4.2021)
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ενημέρωση 31.3.2021)
Λήψη 13 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Οικογενειακό (ενημέρωση 8.3.2021)
Λήψη 23 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ενημέρωση 5.3.2021)
Λήψη 31 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 18 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 14 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 12-2-2021)
Λήψη 12 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Ποινικό δίκαιο (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 17 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Κληρονομικό (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 44 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
Αστικό Δίκαιο - Αυτοκίνητα (ενημέρωση 18-1-2021)
Λήψη 31 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ενημέρωση 17-1-2021
Λήψη 19 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 25 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 31 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 56 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 193 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Λήψη 65 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Λήψη 48 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 44 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2020
Λήψη 32 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.7.2020
Λήψη 139 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος