Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

ΌνομαΛήψηΛήψειςΧρήστης
ΌνομαΛήψηΛήψειςΧρήστης
# ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.11.2020#
Λήψη 8 downloads Γκριτζάπης Κώστας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.10.2020
Λήψη 13 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη 12 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.7.2020
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.7.2020
Λήψη 11 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2020
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2020
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31.7.2020
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 13.8.2020
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9.9.2020
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 25.9.2020
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.10.2020
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.10.2020
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 7.10.2020
Λήψη 9 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22.10.2020
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ - ΙΔ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 10 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 7 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 27 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 6 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 8 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 13 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 23.10.2020
Λήψη 47 downloads Βασίλης Γαλανόπουλος