Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Περιέχεται και κατάλογος όλων των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης μας ανά έτος έκδοσης σε μορφή word ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση με λέξεις καθώς και κατάλογοι των βιβλίων ανά δίκαιο και κατάλογος των περιοδικών επίσης σε μορφή word.

Βιβλιοθήκη

Κατάλογοι βιβλίων της Βιβλιοθήκης μας

Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
Όνομα Λήψη Λήψεις Χρήστης
KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΜΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - 18.4.2024
Λήψη 1 downloads Γκριτζάπης Κώστας
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΒΙΟΗΘΙΚΗ 11.12.2023
Λήψη 38 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συλλεκτικά Βιβλία
Λήψη 29 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 5.12.2023
Λήψη 27 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΣΗΜΑΤΟΣ - 5.12.2023
Λήψη 45 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 5.12.2023
Λήψη 24 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - 5.12.2023
Λήψη 28 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 5.12.2023
Λήψη 29 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29.7.2022
Λήψη 29 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 5.12.2023
Λήψη 26 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - 5.12.2023
Λήψη 28 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - 5.12.2023
Λήψη 21 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - 5.12.2023
Λήψη 43 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ - 5.12.2023
Λήψη 20 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 5.12.2023
Λήψη 26 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 5-12-2023
Λήψη 26 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - 5.12.2023
Λήψη 83 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΟΧΙΚΟ - 5.12.2023
Λήψη 42 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - 5.12.2023
Λήψη 44 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 5.12.2023
Λήψη 39 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ - ΘΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - 5.12.2023
Λήψη 39 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ - 5.12.2023
Λήψη 39 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - 5.12.2023
Λήψη 40 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ - 5.12.2023
Λήψη 71 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ - 5.12.2023
Λήψη 24 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ενημέρωση 9.1.2023)
Λήψη 520 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8.1.2023
Λήψη 145 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8.1.2023
Λήψη 242 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ και ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ (ενημέρωση 8.1.2023)
Λήψη 121 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Διαδίκτυο- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 90 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εμπορικό δίκαιο - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (ενημέρωση 16.9.2022)
Λήψη 100 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ξενόγλωσσα (15.7.2022)
Λήψη 103 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ - ενημέρωση 15.7.2022
Λήψη 177 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό Δίκαιο - Κληρονομικό (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 164 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (ενημέρωση 9.7.2022)
Λήψη 108 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6.7.2022
Λήψη 100 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ - ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5.7.2022
Λήψη 192 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Αστικό Δίκαιο - Αυτοκίνητα (ενημέρωση 4.7.2022)
Λήψη 178 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Ιστορία του Δικαίου - ενημέρωση 17.6.2022
Λήψη 98 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 17.6.2022
Λήψη 181 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ (ενημέρωση 30.5.2022)
Λήψη 238 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10.5.2022)
Λήψη 98 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Εκκλησιαστικό Δίκαιο - ενημέρωση 7.2.2022
Λήψη 312 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΡΩΜΑΪΚΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ 26.11.2021
Λήψη 150 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5-1-2021
Λήψη 154 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Λήψη 220 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Λήψη 260 downloads ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ