ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – 3ο ΤΜΗΜΑ – ΩΡΑ 12.00 – 15.6.2023

Αφήστε μία κριτική