ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ – ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – 1.1.2019-23.4.2019