ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ – 3ο ΤΜΗΜΑ – ΩΡΑ 10.00 Π.Μ. – 15.6.2023

Αφήστε μία κριτική