ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και για τους δικηγόρους – άρθρο 26 ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020)

Δημοσίευσε ο Κυριακή 18 Απριλίου 202119 Απριλίου, 2021445 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 83/10.4.2020, όπου δημοσιεύεται ο ν. 4683/2020, στο άρθρο 26 προβλέπεται ρητώς ότι μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020.

Όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, η διάταξη είναι αμέσου εφαρμογής, δεν απαιτείται δηλ. η έκδοση εφαρμοστικής ΚΥΑ ούτε η υποβολή οιασδήποτε δήλωσης του μισθωτή.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Αφήστε μία κριτική