ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Μερική Κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου των προ-Καποδιτριακών ΟΤΑ περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων κ.λ.π

Δημοσίευσε ο Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022566 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 11 – 10 – 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Σχεδίου: 58772
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ.: 349420
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Μπουμπουλίνας 57-59 – Πάτρα
Τ.Θ. 3177 – Τ.Κ. 262 22
Πληροφορίες : Βασίλειος Παπαθανασίου
Τηλέφωνο : 2610310654 – 2610316839
Ηλ. ταχυδρομείο : dda@eedpdpi.ypen.gr

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις τού άρθρου 17 ν. 3889/2010 (Α’ 182) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» όπως αυτές
ισχύουν.

2…………

Αποφασίζουμε

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη του συνόλου των προκαποδιστριακών ΟΤΑ περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας, της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την αριθ. 154275/21-09-2022 (ΑΔΑ: 9Μ2Γ4653Π8-4ΗΡ) απόφαση θεώρησης προς μερική κύρωση του δασικού χάρτη του συνόλου των προ-Καποδιστριακών ΟΤΑ περιοχής Καλλικρατικών Δήμων Πατρέων, Καλαβρύτων, Αιγιαλείας, Ερυμάνθου & Δυτικής Αχαΐας της
Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, της Δ/νσης Δασών Αχαΐας, και εμφανίζονται στο 3 από 6 συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) ανάλογης κλίμακας, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με:
α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές
εν γένει εκτάσεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει.
β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις
που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

………..

Περισσότερα στην ΑΔΑ_6Α4Φ4653Π8-Ο9Φ

Αφήστε μία κριτική