ΑνακοινώσειςΕνημέρωσηΠρόσφατη ενημέρωση

Πράξεις Προϊσταμένων για τη λειτουργία των Δικαστηρίων (συνεχής ενημέρωση) – E-MAILS Γραμματειών Δικαστηρίων -Διευκρινίσεις για τις πολιτικές δίκες σχετικά με την ΚΥΑ 71342/6.11.2020

Δημοσίευσε ο Τρίτη 17 Νοεμβρίου 202025 Νοεμβρίου, 2020245 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΠΡΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΕΦΕΤΕΙΟ-ΠΑΤΡΩΝ ενημέρωση 17.11.2020 /   ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    /    ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ      /    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    /     ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ    /    ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ     /    ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ  / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ   /  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ /  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  /   ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ  / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΗΝΗΣ / ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ  /  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ  /  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΗΣ  / ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ

ΚΥΑ 71342/6.11.2020-ΦΕΚ 4899/6.11.2020

(Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020)

 

E-mails Γραμματειών Δικαστηρίων:  Οι δηλώσεις περί μη εξέτασης μαρτύρων μέσω e-mail που προβλέπονται στην ΚΥΑ και οι δηλώσεις αναβολής κατ’ άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4722/2020 θα γίνονται στα εξής e-mail:
ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: politiko.efetpatras@gmail.com
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: protodikeiopatron@otenet.gr – protodikeiopatras@gmail.com
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ: eirinodikeiopatras@otenet.gr
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΔΥΜΗΣ: eirinodikeiodymis@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Ηλείας: proilias@otenet.gr
Πρωτοδικείο Αιγίου: prot.aigiou@yahoo.gr
Πρωτοδικείο Αμαλιάδας: protodamaliad@gmail.com
Πρωτοδικείο Καλαβρύτων: protkal@gmail.com
Ειρηνοδικείο Αιγίου: eiraigial@gmail.com
Ειρηνοδικείου Πύργου: ro.pyrgos@gmail.com / eirhnodikeiopyrgoyhleias@gmail.com
Ειρηνοδικείο Αμαλιάδας: eirinodamal@gmail.com
Ειρηνοδικείο Γαστούνης: eirinodgast@gmail.com
Ειρηνοδικείο Καλαβρύτων: eirinodikeiokalavriton@gmail.com
Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου: eirinodikeiomessologgi@gmail.com
Ειρηνοδικείο Ακράτας: eirinakrat@yahoo.gr
Στοιχεία επικοινωνίας Διοικητικών Δικαστηρίων:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ερικέττη Μενζιλτζόγλου 2610275207 defeteiopat@adjustice.gr
Α’ Τμήμα Αναστασία Βλαχοπούλου 2610624989
Β΄ Τμήμα Φιλομήλα Φούρα 2610220317
Γ΄ Τμήμα Αναστασία Θανοπούλου 2610275762
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ:
Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γραμματείας (2ος όροφος) 2610 330669 dppatronGram@adjustice.gr
Γραμματεία 1ου Τμήματος Συνεδριάσεων (2ος όροφος) Γραμματείς 2610 329351 dppatron1o@adjustice.gr
Γραμματεία 2ου Τμήματος Συνεδριάσεων (3ος όροφος) Γραμματείς 2610 322836 dppatron2o@adjustice.gr
Γραμματεία 3ου Τμήματος Συνεδριάσεων (2ος όροφος) Γραμματείς 2610 346596 dppatron3o@adjustice.gr

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τις παραστάσεις των μελών μας στα Δικαστήρια και μετά από συζητήσεις με τους Προϊσταμένους του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου Πατρών διευκρινίζονται τα ακόλουθα :

Για τις κατ’ έφεση δίκες (Εφετείο – Πρωτοδικείο):

Οι συζητήσεις των εφέσεων γίνονται όπως και πριν την έκδοση της ΚΥΑ δηλαδή:

α) Με δήλωση του άρθρου 242 ΚΠολΔ (όπου επιτρέπεται κατά την παρ. 2 του άρθρου 242) ή  β) με παράσταση κατά την εκφώνηση.

Για τυχόν αίτημα αναβολής της υπόθεσης
α) εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 72 παρ. 2 του ν. 4722/2020, κατά το οποίο υποβάλλεται σχετική κοινή δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας,

β) με σχετικό αίτημα την ημέρα του Δικαστηρίου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης.

Σε περίπτωση αντιδικίας όσον αφορά το αίτημα αναβολής αυτό θα κρίνεται από το Δικαστήριο και ως εκ τούτου υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί.

Σε περίπτωση που δεν παραστεί κανείς από τους διαδίκους η υπόθεση θα ματαιωθεί.

Προσοχή καθώς σε περίπτωση παράστασης κάποιου από τους διαδίκους θα ερημοδικαστούν οι απόντες διάδικοι.

Σημειώνεται ότι δεν θα εκφωνηθούν και δεν θα συζητηθούν  οι υποθέσεις όπου επιτρέπεται η εξέταση μαρτύρων, εάν δεν προηγηθεί δήλωση μέσω e-mail από τους πληρεξουσίους όλων των διαδίκων έως την προηγούμενη της δικασίμου περί μη εξέτασης αυτών πχ αν πρόκειται για αποφάσεις που εξεδόθησαν στον πρώτο βαθμό ερήμην κάποιου από τους διαδίκους κατ’ άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.

Δεν θα συζητηθούν οι υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων στο Εφετείο της Πέμπτης, ούτε και υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας (πλην υποθέσεων δικαστικής συμπαράστασης).

Για τις δίκες του πρώτου βαθμού:

Δίκες   τακτικής διαδικασίας με τη νέα δικονομία θα συζητηθούν κανονικά.
Δίκες    ειδικής   και τακτικής διαδικασίας  παλιάς  δικονομίας θα συζητηθούν μόνον εφόσον υπεβλήθη δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των διαδίκων ότι δεν θα εξετασθούν μάρτυρες, σύμφωνα με την ΚΥΑ (παρ. 5 βγ).

Για όσες υποθέσεις δεν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση από τους πληρεξουσίους δικηγόρους όλων των διαδίκων αυτές δεν θα εκφωνούνται και θα αποσύρονται.

Δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων του ν. 3869/2010 σε πρώτο αλλά και σε δεύτερο βαθμό) δεν εκφωνούνται και αποσύρονται, εκτός από τις αιτήσεις που αφορούν δικαστική συμπαράσταση και ακούσια νοσηλεία, ανεξαρτήτως αν υποβληθεί η ανωτέρω δήλωση από τους πληρεξουσίους όλων των διαδίκων.

Συζητούνται οι δίκες των ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738 Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών, καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

Αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής, απόδοσης μισθίου και για νομική βοήθεια  θα κατατίθενται σε επείγουσες περιπτώσεις, μετά από άδεια του Προέδρου.

Δημοσιεύσεις Διαθηκών: Θα δημοσιευθούν όσες έχουν ήδη προσδιοριστεί.

Συναινετικά Διαζύγια: Διασφαλίστηκε η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής στο Ειρηνοδικείο, που θα γίνεται κατόπιν ραντεβού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΟΥΠΑΣ

Αφήστε μία κριτική