ΑνακοινώσειςΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

Πλήρωση μιας (1) κενής οργανικής θέσης του Οργανισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Δικηγόρου παρ΄ Εφέταις.

Δημοσίευσε ο Πέμπτη 27 Ιουλίου 202391 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ιωάννινα, 25 Iουλίου 2023

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Πύρρου 1 Τ.Κ. 45221 – Διοικητήριο

Πληροφορίες: Β. Γεωργάκη Τηλέφωνο 26510 87 235 Email : v.georgaki@php.gov.gr

Αριθμ. Πρωτ: 119963/8611 &

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Περιφέρεια Ηπείρου, Διοικητήριο, Πλ. Πύρρου 1, Τ.Κ. 45110-Ιωάννινα, απευθύνοντάς την στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών & Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Γεωργάκη Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2651087235), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 14.00, σε 5 αποκλειστική προθεσμία τριάντα(30)ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης στην ημερήσια.

8611-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Αφήστε μία κριτική