ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωση

Πρακτικό 2/2023 της Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιου Διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2023- Αιτήσεις συμμετοχής

Δημοσίευσε ο Τετάρτη 17 Μαΐου 202324 Μαΐου, 2023493 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Αριθμός ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2/2023

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Στην Πάτρα και στο γραφείο της Γραμματείας του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (γρ. 68, β΄ όροφος) σήμερα την 15η Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., η Οργανωτική Επιτροπή Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων της Περιφέρειας του Εφετείου Πατρών Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023, που συγκρο­τήθηκε, σύμφωνα: α) με τη διάταξη του άρθρου 20 §2 του ν.4194/2013 «Κώδικα Δικηγόρων» (Α΄208), όπως ισχύει, β) την υπ’ αριθμ. 9/24-3-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023» (ΦΕΚ Γ, 839/31-3-2023), όπως ισχύει γ) την υπ΄αριθ. 11/3-4-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν στην προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄εξεταστικής περιόδου 2023» και δ) την υπ’ αριθ. 16/6-4-2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, αποτελούμενη από τους: 1) Θεοφάνη Παπαναγιωτάκη, Α΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ως Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, με αναπληρώτρια την Μαριάνθη Νέγκα, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, 2) Κωνσταντίνο Κρεμμύδα, Β΄ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών με αναπληρώτρια την Μαρίνα Μπεβούδα, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας, 3) Αθανάσιο Γαβριηλόπουλο, Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κολλιόπουλο, Μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και 4) Χριστίνα Παπαδάτου, ως Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής με αναπληρώτρια την Αποστολία Γκερμπεσιώτη (Υπάλληλοι του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών), προέβη στον έλεγχο των αιτήσεων κατ΄ άρθρ. 3 παρ.1 της υπ΄ αριθμ. 11/3-4-2023 απόφασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων που αφορούν την προκήρυξη και διενέργεια του διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023»  που υπέβαλαν οι υποψήφιοι και των συνημμένων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 9/24-3-2023 απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος «Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2023», κατά τον οποίο διαπίστωσε, τα παρακάτω:

ΑΙΤΗΣΕΙΣ συμμετοχής στις εξετάσεις υπέβαλαν οι:

 

Α/ΑΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1ΒΙΕΝΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΤΡΩΝ
2ΑΝΔΡΟΥΤΣΕΛΛΗ ΘΩΜΑΙΣ ΛΟΥΙΖΑΠΑΤΡΩΝ
3ΣΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΠΑΤΡΩΝ
4ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΡΑ ΜΑΡΙΑΠΑΤΡΩΝ
5ΜΠΟΥΤΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΠΑΤΡΩΝ
6ΧΟΥΡΧΟΥΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
7ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΠΑΤΡΩΝ
8ΖΥΓΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑΠΑΤΡΩΝ
9ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣΠΑΤΡΩΝ
10ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
11ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΗΛΕΙΑΣ
12ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΗΛΕΙΑΣ
13ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠΑΤΡΩΝ
14ΛΑΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΠΑΤΡΩΝ
15ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
16ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΝΑΗΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διαπίστωσε ότι δεκαέξι (16) υποψήφιοι έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής τους στις προκηρυχθείσες εξετάσεις ασκουμένων δικηγόρων Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023.

Αποφαίνεται ομόφωνα περί της παραδοχής δεκαέξι (16) υποβληθεισών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις άνω εξετάσεις.

Ορίζονται οι κ.κ. Μαριάνθη Νέγκα και Παναγιώτης Κολλιόπουλος, οι οποίοι εκ περιτροπής θα καταγράφουν ό,τι υπαγορεύει ένας διαγωνιζόμενος, ο οποίος αποδεδειγμένα αντιμετωπίζει ειδική δυσκολία για να ανταποκριθεί στην γραπτή δοκιμασία και για τον οποίο η εξέταση διαρκεί τρεις (3) ώρες.

Διατάσσει την, με τοιχοκόλληση, δημοσίευση του  πίνακα των υποψηφίων στο Κατάστημα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών (Γραφείο 68 – 2ος όροφος) – Δικαστικό Μέγαρο και την αποστολή στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και στους οικείους Συλλόγους προς ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους.

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται νόμιμα όπως ακολουθεί.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ ΜΕΛΗ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αφήστε μία κριτική