Ανακοινώσεις

Προκήρυξη Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Δημοσίευσε ο Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 202010 Νοεμβρίου, 202025 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Προκήρυξη για την πλήρωση  μίας (1) οργανικής θέσεως δικηγόρου Παρ΄Αρείω Πάγω  με έμμισθη εντολή στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου Ε.Ε.Π.

Βλ. επισυναπτόμενο προκήρυξης.Προκηρυξη

Οδηγίες για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων

Πατήστε εδώ για κατέβασμα του εγγράφου

Υπόδειγμα Ένορκης Βεβαίωσης

Πατήστε εδώ για κατέβασμα του εγγράφου

Αφήστε μία κριτική