ΑνακοινώσειςΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Δικηγόρων της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με σύμβαση έμμισθης εντολής.

Δημοσίευσε ο Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023267 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2023
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αριθ. πρωτ.: 1950
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Ιπποκράτους 3-5
Αθήνα 106 79
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 210-3377 213, 272

 

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή
διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
δικαιολογητικών και υποβάλλονται συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ανάλογη
αίτηση σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ». Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά το πέρας της
προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 20/07/2023 έως και 18/08/2023.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ_2023-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 65ΤΝΟΡΡΠ-ΗΞΩ (1)

Αφήστε μία κριτική