Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών είναι ο δικηγόρος Πατρών Βασίλειος Κ. Γαλανόπουλος. Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ‘gdpr@dspatras.gr’ ή μέσω της ταχυδρομικής διεύθυνσης του Δικηγορικού Συλλόγου ‘diksipat@gmail.com’. Παρακαλούμε σημειώστε στον φάκελο «Για τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων».