ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Σύγχρονης εξ αποστάσεως διαδικτυακή μετεκπαίδευση (OnLine) στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση, 23, 24, 30 & 31 Ιανουαρίου 2023

Δημοσίευσε ο Τρίτη 17 Ιανουαρίου 202323 Ιανουαρίου, 2023239 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. «ΝΙΚΗ»

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ – ΙΝ.ΚΑ.ΔΙ.Π. «ΠΑΤΡΕΑΣ» και

Tο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ “ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ”» (Κ.Ε.Ε.Δ. ΚΡΗΤΗΣ)

Μελη του “Hellenic ADR Nexus for Development and Growth (H.A.N.D. for Gr.)” /“Ελληνικό Δίκτυο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών για την Ανάπτυξη και την Πρόοδο» (H.A.N.D. for Gr.)
σε συνεργασία με την TOOLKIT COMPANY Academy Mediation & Negotiation και την επικεφαλής εκπαιδεύτριά της, ΔΗΜΗΤΡΑ Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ,
ανακοινώνει την διεξαγωγή σύγχρονης εξ αποστάσεως διαδικτυακής μετεκπαίδευσης (OnLine) στην Κτηματολογική Διαμεσολάβηση, το πρόγραμμα της οποίας πληροί τις προϋποθέσεις για την εγγραφή των συμμετεχόντων στο μητρώο κτηματολογικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με τον Νόμο 2664/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Νόμο 4821/2021 και την ΚΥΑ 70058 οικ/2021.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα διεξαχθεί ολόκληρο εξ αποστάσεως, με σύγχρονη παρακολούθηση διαδικτυακά (online), διάρκειας 20 ωρών, τα απογεύματα 23, 24, 30 & 31 Ιανουαρίου 2023, μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ, συμπυκνώνει τη γνώση και την εμπειρία που απαιτείται, ώστε να εξασφαλίσει στους εκπαιδευόμενους του την άρτια κατάρτιση τόσο στο αντικείμενο των κτηματολογικών διαφορών όσο και στον ειδικό σχεδιασμό της διαδικασίας επίλυσης του αντικειμένου αυτού από την επιτυχή υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ), έως την εποικοδομητική διεξαγωγή της κύριας διαδικασίας διαμεσολάβησης, με τρόπο ευέλικτο και αποτελεσματικό.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διαμεσολαβητές ( οι οποίοι θα πιστοποιηθούν ως κτηματολογικοί διαμεσολαβητές), δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους, συμβολαιογράφους και τεχνικούς συμβούλους (οι οποίοι θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης / συμμετοχής)
Χρονοδιαγράμματα Εξ αποστάσεως (online) Κτηματολογικών εκπαιδεύσεων:
23/1/2023 – Δευτέρα από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.
24/1/20223- Τρίτη από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.
30/1/2023 – Δευτέρα από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ. και
31/1/2023 – Τρίτη από 04:30 μ.μ. έως 09:30 μ.μ.
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : https://forms.gle/7YYXKNmBC9nxNmhR7
Δίδακτρα
Το κόστος του νέου προγράμματος της κτηματολογικής διαμεσολάβησης ανέρχεται στο ποσό των 380,00 ευρώ.
Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε λογαριασμό ΙΒΑΝ:
GR 790 9500 10000 3010 3013 42900
Τράπεζας Olympus Bank, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Αλεξανδρούπολης – ΙΝ.ΚΑ.ΔΑ .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά (δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής):
2. ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ : Αντίγραφο τίτλου εκπαιδευμένου διαμεσολαβητή/τριας ή βεβαίωση από τον Φορέα Εκπαίδευσης ή βεβαίωση διαπίστευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εκδίδεται από την ιστοσελίδα της διαμεσολάβησης του Υ.Δ. : www.diamesolavisi.gov.gr).
ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ( ΑΠΟ ΠΟΡΤΑΛ)
ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ : ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
3. Αποδεικτικό συναλλαγής τραπέζης για την καταβολή των διδάκτρων.
Δηλώσεις συμμετοχής για έως Παρασκευή 20/1/2023
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ :
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών περιλαμβάνει:
* Βασικές Αρχές Εμπραγμάτου – Κτηματολογικού Δικαίου
* Κτηματογράφηση (Ν. 2308/1995) και Διαμεσολάβηση
* Παρουσίαση υπόθεσης Κτηματολογικής Διαφοράς (case study)
* Αρχικές Εγγραφές Κτηματολογίου (Ν.2664/1998, Ν. 4821/2021) και Διαμεσολάβηση
* Διαδικασία Διαμεσολάβησης σε Κτηματολογικές Διαφορές
* Χωρική Βάση Εθνικού Κτηματολογίου * Ηλεκτρονικές εφαρμογές Κτηματολογίου
* Προσομοίωση υπόθεσης Κτηματολογικής Διαφοράς – Ανατροφοδότηση
* Συζήτηση – Q & A
Οι Εκπαιδευτές – Εισηγητές του Προγράμματος Κτηματολογικών Διαμεσολαβητών:
Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών:
* Δήμητρα Κ. Τριανταφύλλου, Δικηγόρος LLM, Διαμεσολαβήτρια, Διαιτητής, Επικεφαλής εκπαιδεύτριας Διαμεσολαβητών κι Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Διαμεσολαβητών της Toolkit Company
* Δανάη Ι. Καρκoύλια, Δικηγόρος Mag. Jur. Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών της Toolkit Company
Εισηγητές:
* Δρ. Διονυσία – Γεωργία Χ. Περπερίδου, ΑΤΜ, Επίκουρη Καθηγήτρια Κτηματολογίου και Πολεοδομίας ΠΑ.Δ.Α.
* Κωνσταντίνος Β. Πλιάτσικας, Δικηγόρος, Διδάκτορας του Τμήματος Νομικής του ΑΠΘ με αντικείμενο διατριβής το Αστικό και, ιδίως, το Κτηματολογικό Δίκαιο (Κτηματογράφηση – Κτηματολόγιο), επισκέπτης Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Αφήστε μία κριτική