ΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

Την πλήρωση τριών (3) θέσεων Δικηγόρων, δυο (2) παρ’ Αρείω Πάγο και ενός (1) παρ’ Εφέταις στο Δήμο Κατερίνης, με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία

Δημοσίευσε ο Πέμπτη 22 Ιουλίου 202161 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Αφήστε μία κριτική