Ενημέρωση

Ανακοίνωση Καταστροφής Άχρηστου Αρχειακού Υλικού Εφετείου Δωδεκανήσου

Δημοσίευσε ο Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 202285 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Ανακοινώνεται ότι, με την υπ’ αριθ. πρωτ. 44759/22-9-2022 απόφαση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, έχει εγκριθεί η εκποίηση και, αν τούτο δεν είναι δυνατό, η καταστροφή του άχρηστου αρχειακού υλικού του Εφετείου Δωδεκανήσου, συμπεριλαμβανομένων δικογραφιών πολιτικού και ποινικού τμήματος (πλην απαλλοτριώσεων και φυγοδίκων) μέχρι και το έτος 2014.
Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν από τις ανωτέρω δικογραφίες, τυχόν έγγραφα που τους είναι χρήσιμα, εντός προθεσμίας σαράντα ημερών, αρχομένης από την ανάρτηση της ανακοίνωσης-πρόσκλησης στο Εφετείο Δωδεκανήσου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων συνίσταται η υποβολή
συγκεκριμένου αιτήματος τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail του Δικαστηρίου και ακολούθως συνεννόηση για την ημέρα παραλαβής των σχετικών εγγράφων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ σε ΕΦΕΤΕΙΑ και ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Δ.Σ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφήστε μία κριτική