ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

Δημοσίευσε ο Δευτέρα 18 Απριλίου 2022199 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Γ΄ 921/18-04-2022 δημοσιεύθηκε η με αριθμό
15081οικ./14-04-2022 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης με θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού Συμβολαιογράφων έτους 2022» (ΑΔΑ: 6ΟΕΞΩ-Π36).

Αφήστε μία κριτική