ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 28.02.2022

Δημοσίευσε ο Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 202215 Ιανουαρίου, 2022232 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Πάτρα 5/1/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών επικύρωσε την από 30.12.2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και αποφάσισε την αποχή έως και 28.02.2022 των Δικηγόρων-μελών του από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, κατά της πρώτης κατοικίας ευάλωτων οφειλετών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα:

Α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020.

Β) Αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφήστε μία κριτική