ΑνακοινώσειςΑσκούμενοιΕνημέρωσηΕπικαιρότητα

Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Δημοσίευσε ο Τετάρτη 14 Ιουλίου 20214 Αυγούστου, 2021161 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β’ 3015/8.7.2021 η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 28242/6.7.2021 “Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων σε δικαστήρια και εισαγγελίες που πραγματοποιείται μέσω της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020) με τίτλο “Πρακτική Άσκηση Αποφοίτων Νομικών Σχολών για την Απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Δικηγόρου”.

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος

• Ο μέγιστος αριθμός ωφελούμενων αποφοίτων Νομικών Σχολών θα είναι 2.400
• Οι ασκούμενοι θα κατανεμηθούν στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της χώρας (βάσει μοριοδότησης).
• Η πρακτική άσκηση θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.
• Η αμοιβή της Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των 600,00 € μηνιαίως. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος που θα καταβάλλεται κάθε μήνα.
• Το ωράριο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες ορίζεται από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
• Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί έως και το 2023.

Δικαιολογητικά
Για τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να επισυνάψουν στο πληροφοριακό σύστημα τα κάτωθι έγγραφα:
α) Έγγραφο ανακήρυξης πτυχιούχου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
β) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) σε περίπτωση αναπηρίας του ίδιου του υποψηφίου.
γ) Πιστοποιητικό αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας που βρίσκεται σε ισχύ (π.χ. ΚΕ.Π.Α. ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου ή γονέα ή συζύγου.
δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση ύπαρξης ανήλικου τέκνου) με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης.
ε) Βεβαίωση λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης με έκδοση τους έξι (6) τελευταίους μήνες από την υποβολή της αίτησης σε περίπτωση υποψηφίου που είναι ΚΕΑ.
Προκειμένου για την υποβολή αίτησης για θέση Πρακτικής άσκησης, υποχρεούνται να έχουν δηλωθεί στο πληροφοριακό σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων (portal.olomeleia.gr) όλα τα απαιτούμενα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων.

Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιδοτούμενων ασκούμενων Δικηγόρων σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες
• Οι ασκούμενοι Δικηγόροι τοποθετούνται στις οργανικές μονάδες (τμήματα, γραμματείες κ.λπ.) του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας προς υποβοήθηση του έργου τους, με απόφαση του Προέδρου του οικείου Δικαστηρίου ή της οικείας Εισαγγελίας.
• Το ωράριο πρακτικής άσκησης των ασκούμενων Δικηγόρων στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες ορίζεται από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.
• Κάθε ασκούμενος Δικηγόρος υποχρεούται να υπογράφει καθημερινώς το παρουσιολόγιο που θα του δίδεται από τον Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης.

 

Αφήστε μία κριτική