ΑνακοινώσειςΕνημέρωση

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Δημοσίευσε ο Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021145 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ’ 1593/16.07.2021 η υπό στοιχεία 28854/09.07.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, τον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και τον Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Α.∆.Α.: 6Φ∆ΟΩ-7ΜΟ), με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή συνολικά εκατόν τριάντα τεσσάρων (134) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή ∆ικαστικών Λειτουργών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Αφήστε μία κριτική