ΕνημέρωσηΠρόσληψη Δικηγόρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ(1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ -ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δημοσίευσε ο Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022114 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καστοριά, 28.12.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.:55713
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Προς
Καστοριά, Τ.Κ. 521 00 Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών
Πληροφορίες: Αν. Ιεροπούλου
Τηλ. Επικοινωνίας: 2467351140
Email:dkast1@otenet.gr

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή (άρθρο 43 παρ.2β και 2γ του του
Ν.4194/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 60 του Ν. 4370/2016), η οποία
αποτελείται από:
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄
Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους.
β) Τρεις (3) δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετη τουλάχιστον ευδόκιμη δικηγορική
υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου Καστοριάς.
γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Καστοριάς ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής ασκεί το μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ο νόμιμος
αναπληρωτής του και καθήκοντα γραμματέα υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς.
Σάς γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 254/13-12-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Καστοριάς ορίστηκαν οι:
➢ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ, Δήμαρχος του Δήμου Καστοριάς, ως μέλος της ανωτέρω Επιτροπής,
➢ ΚΙΜΩΝΑΣ ΜΗΤΑΛΙΔΗΣ, δημοτικός σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Καστοριάς, ως
αναπληρωτής του ανωτέρω,

Αφήστε μία κριτική