ΕνημέρωσηΈντυπα - ΔικαιολογητικάΧρήσιμα

Δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για το διορισμό Δικηγόρου

Δημοσίευσε ο Κυριακή 2 Αυγούστου 202012 Δεκεμβρίου, 2020850 ΠροβολέςΧωρίς Σχόλια

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για το διορισμό δικηγόρου, στην οποία α) να αναφέρεται σε ποιο Πρωτοδικείο επιθυμεί να διοριστεί ο ενδιαφερόμενος (βλ. επισυναπτόμενη) και μεγαρόσημο των 3 ευρώ και β) να δηλώνεται ότι: «δεν εμπίπτω στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα περί Δικηγόρων» (ασυμβίβαστα).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η δημοσίευση της απόφασης για το διορισμό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως γίνεται ένα (1) μήνα περίπου από την υποβολή των δικαιολογητικών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Μετά τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ορκιστεί (σε Τριμελές Δικαστήριο) και να καταθέσει τα δικαιολογητικά για την εγγραφή του στο Δικηγορικό Σύλλογο που επιθυμεί (Ν. 1273/82 άρθρο 2 παρ. 5).

Η ορκωμοσία γίνεται ενώπιον της τριμελούς σύνθεσης του Εφετείου, εφόσον ο Δικηγορικός Σύλλογος όπου έχει εγγραφεί εδρεύει στην περιφέρεια του Εφετείου, άλλως στην τριμελή σύνθεση του Πρωτοδικείου στην περιφέρεια του οποίου ανήκει ο Δικηγορικός Σύλλογος.

(Τηλέφωνα επικοινωνίας με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 2107767088,2107767236)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ